"Platteland met pit in de kern" is voor CD&V geen loze slogan. Het is een echte toekomstvisie voor onze gemeente. De eerste lijnen hiervan zijn in de voorbije legislatuur geschreven door onze mandatarissen. Tijdens deze legislatuur, van 2013 tot en met 2018, geven we deze visie verder vorm.

Het is de doelstelling van CD&V om Heist-op-den-Berg op lange termijn uit te bouwen tot een regionaal centrum. Weliswaar met het behoud van het landelijk karakter van onze gemeente. Hierbij willen we enerzijds het centrum van de gemeente versterken met stedelijke infrastructuur die is afgestemd op de noden van de streek. Anderzijds willen we de open ruimte beschermen en de eigenheid van elk van onze elf kerkdorpen bewaren. De allerbelangrijkse doelstelling is wel dat alle Heistenaren zich goed blijven voelen in onze gemeente.

Het programma waarmee we die toekomstvisie in de praktijk gaan omzetten, kan je terugvinden in de CD&V-programmapocket (de kernpunten van ons verkiezingsprogramma) of in het volledige CD&V-verkiezingsprogramma. Beide kan je hier rechts, onder bijlagen, downloaden.