Gemeenteraad

De gemeenteraad bestaat uit rechtstreeks verkozen leden. Het aantal gemeenteraadsleden is afhankelijk van het inwonersaantal van de gemeente.

 
De Heistse gemeenteraad telt in totaal 35 leden, waarvan 13 mensen behoren tot CD&V.
 

In de eerste plaats is de gemeenteraad bevoegd om alles te regelen wat van gemeentelijk belang is. Daarnaast moet de gemeenteraad beraadslagen over elk onderwerp van algemeen belang dat door de hogere overheid wordt opgedragen (bv. toezicht over de kerkfabrieken, erkenning van buurtwegen).

 

Wil je een gemeenteraad bijwonen?

Een gemeenteraad is in principe openbaar en kan door iedereen bijgewoond worden. De gemeenteraad kan wel beslissen om bepaalde punten te bespreken in een besloten vergadering. Deze volgt op de openbare vergadering. De lijst met vergadermomenten kan je vinden op de website van onze gemeente.

Wil je weten wat er tijdens de voorbije gemeenteraden is besproken?

Op de gemeentelijke site van Heist-op-den-Berg kan je naast de agenda, toelichting en verslagen ook de audioverslagen van de gemeenteraden raadplegen.