Op 23 augustus is, op 89-jarige leeftijd, mevrouw Diane Verbist-Vandewijngaerden overleden. Zij was burgemeester van Heist-op-den-Berg van 1982 tot 2006. Van 1976 tot 1982 was ze eerste schepen onder burgemeester Carl Demolder.

Mevrouw Diane Verbist-Vandewijngaerden had zonder twijfel een groot hart voor cultuur. Vanuit die passie voor cultuur was ze de drijvende kracht achter zowel de openbare bibliotheek als het cultuurcentrum Zwaneberg in onze gemeente. Toen ze schepen van cultuur was realiseerde ze in 1981 de openbare bibliotheek in de vroegere rijkswachtkazerne (waar nu het OCMW is gehuisvest). Daarnaast zorgde ze ook voor zes uitleenposten verspreid over de gemeente. In 1995 vond de verhuis plaats naar een nieuwbouw gelegen achter het cultuurcentrum.

De plannen voor een cultuurcentrum werden in de gemeente met veel twijfels onthaald. Voor de realisatie ervan  moest ze dus binnen de gemeente eerst heel wat mensen overtuigen. Daar sloeg ze wonderwel in en zo werd de eerste steen van het cultuurcentrum gelegd in 1988. In 1990 werd het gebouw in gebruik genomen als cultuurcentrum Zwaneberg. In haar laatste legislatuur was mevrouw Verbist-Vandewijngaerden pleitbezorger voor een verdere uitbreiding van het cultuurcentrum. Zo zorgde ze nog voor de plannen van de schouwburg zoals we deze nu kennen.

Dat elk Heists koppel de kans krijgt om te trouwen in zo’n prachtige trouwzaal is ook de verdienste van mevrouw Verbist-Vandewijngaerden. In 2000 werd het gemeentehuis op de berg uitgebreid met de aanpalende pastorij en werd besloten om de trouwzaal onderdak te geven in de pastorij. Mevrouw Verbist-Vandewijngaerden zorgde persoonlijk voor de inkleding ervan met de keuze van de kleuren en de kunstwerken.

Mevrouw Verbist-Vandewijngaerden was getrouwd met de heer Alfons Verbist. Haar echtgenot was burgemeester van Heist-op-den-Berg van 1959 tot 1971. Een opvallend weetje: Onder impuls van Alfons Verbist kocht de gemeente de gronden in het centrum van de gemeente aan. Mevrouw Verbist-Vandewijngaerden maakte, met het cultuurcentrum en de bibliotheek, van die gronden het cultureel kloppend hart van Heist-op-den-Berg.

We zijn zowel mevrouw Verbist-Vandewijngaerden als haar echtgenoot Alfons Verbist heel erg dankbaar voor al hun inspanningen voor onze gemeente. Beiden hebben zonder twijfel een hele mooie stempel gedrukt op de gemeente en Heist-op-den-Berg op de (culturele) kaart gezet. Bedankt!

We willen de familie van mevrouw Verbist-Vandewijngaerden veel sterkte toewensen.