CD&V-Heist-op-den-Berg en PRO Heist hebben besloten om een gezamenlijk, inhoudelijk project neer te schrijven dat moet dienen als leidraad om Heist-op-den-Berg de volgende zes jaar te besturen. Via dit initiatief wensen zij een inhoudelijke basis te leggen waarop een toekomstige meerderheid kan gevormd worden. Op die manier willen zij spoed zetten achter de coalitievorming.

Het gaat dus om een inhoudelijk project voor Heist-op-den-Berg met als uitgangspunt uiteraard het verkiezingsprogramma van beide partijen. Tegelijk echter worden ook alle andere partijen uitgenodigd om mee te werken aan het project. Niemand wordt dus uitgesloten, wel in tegendeel, elke geïnteresseerde partij kan van meet af meeschrijven aan het inhoudelijke project en zo mee haar stempel drukken.

Vermits niemand wordt uitgesloten, gaat het zeker niet over een poging om een anti-coalitie op te zetten tegenover de ene of de andere partij. Dit is dus anders dan in het N-VA-voorstel dat CD&V als grootste partij wenst uit te sluiten. CD&V dat ondanks verlies toch de sterkste partij blijft in Heist, zowel op vlak van lijststemmen als wat betreft de voorkeurstemmen van haar kandidaten en daardoor beschikt over het sterkste mandaat van de kiezer om het initiatief tot coalitievorming te nemen.

Dit gezamenlijke, inhoudelijk initiatief zal vanuit CD&V getrokken worden door Dirk Van Noten en vanuit PRO Heist door Kelly Van Tendeloo. Het initiatief wijst ook op de sterke inhoudelijke band die er tijdens de voorbije bestuursperiode is ontstaan tussen beide partijen.