De gemeente blijft stappen zetten om de dienstverlening voor haar inwoners verder te verbeteren. Na een volledige make over van de dienst burgerzaken - waarbij een wachtruimte, bijkomende loketten en een klantbegeleidingssysteem met ticketzuil werden voorzien - is recent de website van de gemeente volledig vernieuwd. Samen met het vernieuwen van de website werd het e-loket uitgebreid.

Nieuw is dat via het e-loket kunnen voortaan voor Burgerzaken een aantal attesten (vb. attest van woonst, gezinssamenstelling, nationaliteit...) digitaal opgevraagd en afgeleverd kunnen worden. Na aanvraag krijgt de inwoner het document met geldige digitale handtekening in de mailbox en kan het zo onmiddellijk downloaden. Een adreswijziging of melding voor de gemeente doorgeven, kan ook nog steeds via het e-loket. Inwoners hoeven hiervoor dus geen verplaatsing meer te maken naar het gemeentehuis. Het e-loket zorgt er dus voor dat de gemeentelijke dienstverlening 7 dagen op 7 toegankelijk is!

Wanneer meer zaken via de digitale weg afgehandeld worden, zullen de woners die een bezoek aan het loket verkiezen of van wie de vragen niet via de digitale weg zijn te behandelen, sneller geholpen worden. Want minder bezoekers op het gemeentehuis zorgt voor een verhoogde beschikbaarheid van personeel.