Onze speerpunten

De basis voor dit programma werd mee gelegd door creatief denkwerk van meer dan 200 inwoners in 12 voorbereidende toekomstateliers in de herfst van 2017.
De deelnemers aan deze ateliers en onze nieuwe CD&V-kandidaten brachten een reeks nieuwe voorstellen en suggesties voor verbetering aan. Met de uitwerking van deze nieuwe voorstellen willen wij in de toekomst sterk werk verderzetten.

Het CD&V-programma kan samengevat worden in 4 speerpunten:

Ons programma is echter nog niet af. We rekenen op jouw inspiratie en inbreng bij de realisatie van deze programmapunten. Samen met jou en vele anderen werken we aan de toekomst van onze gemeente. Samen met jou willen we sterk werk verderzetten.