Een terugblik op 2012-2018, ons werk is nog niet af

In de voorbije zes jaar werden door het gemeentebestuur onder impuls van CD&V een aantal belangrijke stappen gezet. Sommige effecten hiervan zullen pas zichtbaar worden in de komende jaren.

Enkele voorbeelden:

 • Samenvoeging van de diensten van OCMW en gemeente onder de naam éénHeist met  reorganisatie en versterking van de personeelsorganisatie. Dit zal resulteren in een efficiëntere werking en een betere dienstverlening.
 • Nieuwe samenwerkingsverbanden over de gemeentegrenzen: o.a. op het vlak van veiligheid, cultureel en onroerend erfgoed, cultuurcentra, bibliotheken, mobiliteit, toerisme en samenaankoop. Onlangs werd beslist om samen met de gemeenten Bonheiden en Putte een eerstelijnszorgregio te vormen binnen de zorgregio Mechelen. Hierdoor zullen de lokale besturen mee beslissen over het aanbod en de organisatie van eerstelijnszorg in onze regio.
 • Invoering van De Bus, als een bibliotheek, maar ook een gemeentehuis op wieltjes, voor dienstverlening dichtbij 
 • Ondertekening van het burgemeestersconvenant in het kader van Kempen 2020, als ons lokaal engagement voor de vermindering van de CO2-uitstoot. “Think global, act local” of de wereld verbeteren begint voor eigen deur.
 • Opmaak van een aantal studies, die de aanzet vormen voor toekomstige concrete projecten, zoals: het masterplan centrum, het Masterplan OpenluchtSporten(MOS), het kerkenbeleidsplan,  de toekomstvisie toerisme
 • Nauwkeurige en strikte budgettaire planning in het kader van de nieuwe beleids- en beheerscyclus (BBC), gecombineerd met het maximaal aanspreken van alle subsidiekanalen. Hierdoor werd een gezonde financiële basis gelegd, waardoor alle concrete projecten in de nabije toekomst uitgevoerd kunnen worden.
 • Invoering van cocreatie, d.w.z. het betrekken van de inwoners bij de voorbereiding van inrichtingsprojecten en ruimtelijke uitvoeringsplannen vanaf het begin van studie en ontwerp. Zij kennen immers het best hun woonomgeving. Dit is een volgende stap op de participatieladder na inspraak en participatie. Medewerkers maakten zich vertrouwd met deze nieuwe vorm van werken, die voortaan standaard zal toegepast worden bij verschillende projecten. Burgers zijn meer dan ooit de partners van het bestuur.

In de voorbije bestuursperiode werd er binnen het gemeentebestuur- ook door CD&V-mandatarissen- veel voorbereidend werk verricht in een aantal belangrijke dossiers, zoals:

 • fietspaden N10,
 • fietsostrade,
 • rondweg,
 • verschillende rioleringsprojecten,
 • nieuw academiegebouw,
 • nieuw zwembad
 • en aankoop van Hof ter Laken.

Dit zijn enkele van de dossiers, die jaren voorbereidingstijd vroegen, omwille van hun complexiteit of noodzakelijke subsidies.

De bouw van het nieuwe zwembad is in de lente reeds gestart. De aankoopakte van Hof ter Laken werd midden in de zomer ondertekend. Sinds kort zijn ook de bouwwerken van het nieuwe academiegebouw begonnen. De andere projecten zullen geleidelijk in uitvoering gaan.

Ons werk is dus nog niet af.  Wij willen deze projecten mee realiseren en zo sterk werk verderzetten! Je vindt in ons programma een aantal van deze projecten in voorbereiding.