In dit thema:

Gemeentelijke dienstverlening

Na de fusie van de diensten van gemeente en OCMW begin 2018, werken wij aan de voortdurende verbetering van de dienstverlening, met aandacht voor TOEGANKELIJKHEID, KLANTVRIENDELIJKHEID en EFFICIËNTIE.

Dit verbeterproces moet de voorwaarden vastleggen voor de bouw van een nieuw gemeentehuis op de huidige OCMW-site, een centraal gelegen en goed bereikbare plaats. Dankzij grondaankopen in de voorbije jaren beschikt de gemeente hier over een terrein van bijna 1,5 ha voor huisvesting van de verspreide gemeentelijke diensten.

CD&V wil samen met de medewerkers van de gemeente de gemeentelijke dienstverlening organiseren op basis van het drietrapsprincipe:

 • Algemene inlichting of doorverwijzing naar de juiste dienst aan de onthaalbalie of aan de telefoon
 • Snelle afhandeling van routinevragen aan een gespecialiseerde balie of loket
 • Afhandeling van een moeilijk of gevoelig dossier in een persoonlijk onderhoud op afspraak in een spreekkamer

CD&V wil werk maken van de uitbreiding van het e-loket, o.a. voor adreswijzigingen, aanvraag van attesten en vergunningen, voor reservaties en inschrijvingen. Hierdoor wordt de gemeentelijke dienstverlening 7 dagen op 7 en 24 u op 24 toegankelijk voor wie digitaal vaardig is. Inwoners, die bezoek aan een loket verkiezen, staan hierdoor in een kortere wachtrij en kunnen beter geholpen worden door een verhoogde beschikbaarheid van personeel. 

Centralisering van alle gemeentelijke diensten op één plaats betekent niet dat alle dienstverlening centraal gebeurt. Meer dan ooit moet er werk gemaakt worden van dienstverlening op maat, bv. voor bejaarden en minder mobiele inwoners. Hiervoor ziet de CD&V o.a. volgende mogelijkheden:

 • Uitbreiden van de gemeentelijke dienstverlening op De Bus, niet alleen een bibliotheek, maar ook een gemeentehuis op wielen
 • Organisatie van lokale zitdagen, eventueel na telefonische afspraak
 • Persoonlijke afspraak thuis, in een lokaal dienstencentrum of in een woonzorgcentrum

Communicatie

Voor CD&V is communicatie de noodzakelijke basis voor betrokkenheid van de inwoners en voor een goede dienstverlening. Volgende punten zijn hierbij belangrijk:

 • Volledige, overzichtelijke, actuele en goed toegankelijke informatie over de verschillende gemeentelijke diensten op de gemeentelijke website en in een periodieke gemeentelijke infogids
 • Regelmatige bekendmaking van besluiten van gemeenteraad en schepencollege op de gemeentelijke website
 • Behoud van de maandelijkse gemeentekrant en van de wekelijkse nieuwsbrieven met informatie over het gemeentebeleid en gemeentediensten
 • Klare en heldere communicatie in een begrijpelijke taal voor jong en oud
 • Systematisch beantwoorden van brieven en meldingen bij gemeentelijke diensten, ook als de vraag niet direct of door de gemeente opgelost kan worden

CD&V wenst de communicatie over grote wegenwerken en de bijhorende omleidingen permanent te verbeteren, via:

 • Opmaak communicatieplan vooraf voor elk project, met afspraken tussen gemeentediensten, politie, aannemers en nutsmaatschappijen
 • Bewonersvergadering en infofolder vóór aanvang van de werken
 • Persmededelingen, bewonersbrieven, digitale nieuwsbrieven en berichten op sociale media vóór en tijdens de werken
 • Informatie op gemeentelijke website
 • Informatie op maat van de verschillende doelgroepen: bewoners, handelaars, weggebruikers en inwoners van de gemeente 
 • Infofolders en omleidingsplannetjes bij de handelaars en winkeliers in de werfzone en omgeving
 • Permanente aanpassing van de informatie aan de voortdurende evolutie van de werken, bv. bij vertragingen
 • Snelle informatie bij onverwachte situaties tijdens de werken via persmededelingen, sociale media, e-mails en sms-berichten 
 • Meest actuele informatie over de werken op een bord op de werf
 • Uniek telefoonnummer voor werken, waar men steeds terecht kan voor de meest actuele informatie of voor melding van probleemsituaties 

CD&V wil nagaan of de regionale zender RTV  en de lokale radio’s ingezet kunnen worden voor communicatie van de gemeente over beleid, diensten, plannen, werken en activiteiten.

Toegankelijkheid

Toegankelijkheid betekent voor CD&V:

 • Fysieke toegankelijkheid van gebouwen en diensten voor rolstoelgebruikers, minder mobiele personen en slechtzienden
 • Een nieuw gemeentehuis met maximale toegankelijkheid, d.w.z. zonder drempels en zonder hellingen
 • Toegankelijke website, via tablet en mobieltje en via infokiosken
 • Toegankelijke website voor slechtzienden
 • Uitnodigende onthaalbalie, aangename wachtruimtes, zo kort mogelijke wachtrijen
 • Correcte en vriendelijke doorverwijzing door het onthaal naar de juiste medewerker bij telefonisch contact
 • Toegang tot de gemeentelijke dienstverlening via zoveel mogelijk kanalen: brief, e-mail, telefoon, website, loket, persoonlijke afspraak met een medewerker,…
 • Vlotte bereikbaarheid van bevoegde medewerkers
 • Maar ook dienstverlening op verplaatsing voor een minder mobiele inwoner

 

Klantvriendelijkheid

De klant/burger is koning. CD&V wil hier volgende principes benadrukken:

 • Vrije keuze van de burger van het kanaal voor toegang tot de gemeentelijke dienstverlening, bv. zeker niet verplicht digitaal voor iedereen, niet iedereen verplicht op afspraak
 • Organisatie van de dienstverlening vanuit de vragen van de burger
 • Voldoende ruime openingsuren 
 • Behoud van de avondopening van alle gemeentediensten en van de zaterdagopening van burgerzaken
 • Proactieve medewerkers, die onuitgesproken vragen en noden van klanten detecteren
 • Regelmatige training van medewerkers in omgang met klanten